На запыт знайшлося 126 артыкулаў

 1. 1
  укаваць зак., што укую, укуеш, укуе, укуём, укуяце, укуюць; укуй, укуйце; укаваў, укавала, укавалі; укаваны; укаваўшы
 2. 2
  указаць зак., на што, што укажу, укажаш, укажа, укажам, укажаце, укажуць; укажы, укажыце; указаў, указала, указалі; указаны; указаўшы
 3. 3
  указвацца незак. указваецца, указваюцца; указваўся, указвалася, указваліся
 4. 4
  указваць незак., на што, што указваю, указваеш, указвае, указваем, указваеце, указваюць; указвай, указвайце; указваў, указвала, указвалі; указваючы
 5. 5
  укакошыць зак., каго укакошу, укакошыш, укакошыць, укакошым, укакошыце, укакошаць; укакош, укакошце; укакошыў, укакошыла, укакошылі; укакошаны; укакошыўшы
 6. 6
  укалоцца зак., чым укалюся, уколешся, уколецца, уколемся, уколецеся, уколюцца; укаліся, укаліцеся; укалоўся, укалолася, укалоліся; укалоўшыся
 7. 7
  укалоць зак., каго-што укалю, уколеш, уколе, уколем, уколеце, уколюць; укалі, укаліце; укалоў, укалола, укалолі; уколаты; укалоўшы
 8. 8
  укалупіць зак., што укалуплю, укалупіш, укалупіць, укалупім, укалупіце, укалупяць; укалупі, укалупіце; укалупіў, укалупіла, укалупілі; укалуплены; укалупіўшы
 9. 9
  укалупнуць зак., каго-што укалупну, укалупнеш, укалупне, укалупнём, укалупняце, укалупнуць; укалупні, укалупніце; укалупнуў, укалупнула, укалупнулі; укалупнуты; укалупнуўшы
 10. 10
  укалыхацца зак. укалышуся, укалышашся, укалышацца, укалышамся, укалышацеся, укалышуцца; укалышыся, укалышыцеся; укалыхаўся, укалыхалася, укалыхаліся; укалыхаўшыся
 11. 11
  укалыхаць зак., каго укалышу, укалышаш, укалыша, укалышам, укалышаце, укалышуць; укалышы, укалышыце; укалыхаў, укалыхала, укалыхалі; укалыханы; укалыхаўшы
 12. 12
  укалыхвацца незак. укалыхваюся, укалыхваешся, укалыхваецца, укалыхваемся, укалыхваецеся, укалыхваюцца; укалыхваўся, укалыхвалася, укалыхваліся; укалыхваючыся
 13. 13
  укалыхваць незак., каго укалыхваю, укалыхваеш, укалыхвае, укалыхваем, укалыхваеце, укалыхваюць; укалыхвай, укалыхвайце; укалыхваў, укалыхвала, укалыхвалі; укалыхваючы
 14. 14
  укампанаваць зак., што укампаную, укампануеш, укампануе, укампануем, укампануеце, укампануюць; укампануй, укампануйце; укампанаваў, укампанавала, укампанавалі; укампанаваны; укампанаваўшы
 15. 15
  укамплектавацца зак. укамплектуецца, укамплектуюцца; укамплектаваўся, укамплектавалася, укамплектаваліся
 16. 16
  укамплектаваць зак., што укамплектую, укамплектуеш, укамплектуе, укамплектуем, укамплектуеце, укамплектуюць; укамплектуй, укамплектуйце; укамплектаваў, укамплектавала, укамплектавалі; укамплектаваны і укамплектованы; укамплектаваўшы
 17. 17
  укамплектоўвацца незак. укамплектоўваецца, укамплектоўваюцца; укамплектоўваўся, укамплектоўвалася, укамплектоўваліся
 18. 18
  укамплектоўваць незак., што укамплектоўваю, укамплектоўваеш, укамплектоўвае, укамплектоўваем, укамплектоўваеце, укамлектоўваюць; укамплектоўвай, укамплектоўвайце; укамплектоўваў, укамплектоўвала, укамплектоўвалі; укамплектоўваючы
 19. 19
  укапацца зак., чым укапаюся, укапаешся, укапаецца, укапаемся, укапаецеся, укапаюцца; укапайся, укапайцеся; укапаўся, укапалася, укапаліся; укапаўшыся
 20. 20
  укапаць зак., каго-што укапаю, укапаеш, укапае, укапаем, укапаеце, укапаюць; укапай, укапайце; укапаў, укапала, укапалі; укапаны; укапаўшы

Паведаміць пра недакладнасьць