На запыт знайшлося 23 артыкулы

 1. 1
  ухавацца зак. ухаваюся, ухаваешся, ухаваецца, ухаваемся, ухаваецеся, ухаваюцца; ухавайся, ухавайцеся; ухаваўся, ухавалася, ухаваліся; ухаваўшыся
 2. 2
  ухаваць зак., каго-што ухаваю, ухаваеш, ухавае, ухаваем, ухаваеце, ухаваюць; ухавай, ухавайце; ухаваў, ухавала, ухавалі; ухаваны; ухаваўшы
 3. 3
  ухадзіцца зак. ухаджуся, уходзішся, уходзіцца, уходзімся, уходзіцеся, уходзяцца; ухадзіся, ухадзіцеся; ухадзіўся, ухадзілася, ухадзіліся; ухадзіўшыся
 4. 4
  ухапіцца зак. ухаплюся, ухопішся, ухопіцца, ухопімся, ухопіцеся, ухопяцца; ухапіся, ухапіцеся; ухапіўся, ухапілася, ухапіліся; ухапіўшыся
 5. 5
  ухапіць зак., каго-што ухаплю, ухопіш, ухопіць, ухопім, ухопіце, ухопяць; ухапі, ухапіце; ухапіў, ухапіла, ухапілі; ухоплены; ухапіўшы
 6. 6
  ухваліць зак., што ухвалю, ухваліш, ухваліць, ухвалім, ухваліце, ухваляць; ухвалі, ухваліце; ухваліў, ухваліла, ухвалілі; ухвалены; ухваліўшы
 7. 7
  ухваляцца незак. ухваляецца, ухваляюцца; ухваляўся, ухвалялася, ухваляліся
 8. 8
  ухваляць незак., што ухваляю, ухваляеш, ухваляе, ухваляем, ухваляеце, ухваляюць; ухваляй, ухваляйце; ухваляў, ухваляла, ухвалялі; ухваляючы
 9. 9
  ухіліцца зак. ухілюся, ухілішся, ухіліцца, ухілімся, ухіліцеся, ухіляцца; ухіліся, ухіліцеся; ухіліўся, ухілілася, ухіліліся; ухіліўшыся
 10. 10
  ухіляцца незак. ухіляюся, ухіляешся, ухіляецца, ухіляемся, ухіляецеся, ухіляюцца; ухіляйся, ухіляйцеся; ухіляўся, ухілялася, ухіляліся; ухіляючыся
 11. 11
  ухітрацца незак. ухітраюся, ухітраешся, ухітраецца, ухітраемся, ухітраецеся, ухітраюцца; ухітрайся, ухітрайцеся; ухітраўся, ухітралася, ухітраліся; ухітраючыся
 12. 12
  ухітрыцца зак. ухітруся, ухітрышся, ухітрыцца, ухітрымся, ухітрыцеся, ухітрацца; ухітрыся, ухітрыцеся; ухітрыўся, ухітрылася, ухітрыліся; ухітрыўшыся
 13. 13
  ухмыліцца зак. ухмыліцца, ухмыляцца; ухмыліўся, ухмылілася, ухмыліліся
 14. 14
  ухмыльнуцца зак. ухмыльнуся, ухмыльнешся, ухмыльнецца, ухмыльнёмся, ухмыльняцеся, ухмыльнуцца; ухмыльніся, ухмыльніцеся; ухмыльнуўся, ухмыльнулася, ухмыльнуліся; ухмыльнуўшыся
 15. 15
  ухмыляцца незак. ухмыляюся, ухмыляешся, ухмыляецца, ухмыляемся, ухмыляецеся, ухмыляюцца; ухмыляйся, ухмыляйцеся; ухмыляўся, ухмылялася, ухмыляліся; ухмыляючыся
 16. 16
  ухнуць зак. ухну, ухнеш, ухне, ухнем, ухнеце, ухнуць; ухні, ухніце; ухнуў, ухнула, ухнулі; ухнуўшы
 17. 17
  уходацца зак. уходаюся, уходаешся, уходаецца, уходаемся, уходаецеся, уходаюцца; уходайся, уходайцеся; уходаўся, уходалася, уходаліся; уходаўшыся
 18. 18
  уходаць зак., каго-што уходаю, уходаеш, уходае, уходаем, уходаеце, уходаюць; уходай, уходайце; уходаў, уходала, уходалі; уходаны; уходаўшы
 19. 19
  уходжвацца незак. уходжваюся, уходжваешся, уходжваецца, уходжваемся, уходжваецеся, уходжваюцца; уходжвайся, уходжвайцеся; уходжваўся, уходжвалася, уходжваліся; уходжваючыся
 20. 20
  ухутацца зак. ухутаюся, ухутаешся, ухутаецца, ухутаемся, ухутаецеся, ухутаюцца; ухутайся, ухутайцеся; ухутаўся, ухуталася, ухуталіся; ухутаўшыся

Паведаміць пра недакладнасьць