На запыт знайшлося 49 артыкулаў

 1. 1
  уцалець зак. уцалею, уцалееш, уцалее, уцалеем, уцалееце, уцалеюць; уцалей, уцалейце; уцалеў, уцалела, уцалелі; уцалеўшы; уцалеўшы
 2. 2
  уцаніць зак., што уцаню, уцэніш, уцэніць, уцэнім, уцэніце, уцэняць; уцані, уцаніце; уцаніў, уцаніла, уцанілі; уцэнены; уцвелены; уцаніўшы
 3. 3
  уцвяліць зак., каго-што уцвялю, уцвеліш, уцвеліць, уцвелім, уцвеліце, уцвеляць; уцвялі, уцвяліце; уцвяліў, уцвяліла, уцвялілі; уцвяліўшы
 4. 4
  уцерпець зак. уцерплю, уцерпіш, уцерпіць, уцерпім, уцерпіце, уцерпяць; уцерпі, уцерпіце; уцерпеў, уцерпела, уцерпелі; уцерпеўшы
 5. 5
  уцерці зак., каго-што утру, утрэш, утрэ, утром, утраце, утруць; утры, утрыце; уцёр, уцерла, уцерлі; уцёрты; уцёршы
 6. 6
  уцерціся зак. утруся, утрэшся, утрэцца, утромся, утрацеся, утруцца; утрыся, утрыцеся; уцёрся, уцерлася, уцерліся; уцёршыся
 7. 7
  уцешыцца зак. уцешуся, уцешышся, уцешыцца, уцешымся, уцешыцеся, уцешацца; уцешся, уцешцеся; уцешыўся, уцешылася, уцешыліся; уцешыўшыся
 8. 8
  уцешыць зак., каго уцешу, уцешыш, уцешыць, уцешым, уцешыце, уцешаць; уцеш, уцешце; уцешыў, уцешыла, уцешылі; уцешаны; уцешыўшы
 9. 9
  уцінацца незак. уцінаецца, уцінаюцца; уцінаўся, уціналася, уціналіся
 10. 10
  уцінаць незак., каго-што уцінаю, уцінаеш, уцінае, уцінаем, уцінаеце, уцінаюць; уцінай, уцінайце; уцінаў, уцінала, уціналі; уцінаючы
 11. 11
  уцірацца незак. (выціраць твар) уціраюся, уціраешся, уціраецца, уціраемся, уціраецеся, уціраюцца; уцірайся, уцірайцеся; уціраўся, уціралася, уціраліся; уціраючыся; (усмоктвацца пры націранні) уціраецца, уціраюцца; уціраўся, уціралася, уціраліся
 12. 12
  уціраць незак., каго-што уціраю, уціраеш, уцірае, уціраем, уціраеце, уціраюць; уцірай, уцірайце; уціраў, уцірала, уціралі; уціраючы
 13. 13
  уціскацца незак. (пралазіць, абвязвацца) уціскаюся, уціскаешся, уціскаецца, уціскаемся, уціскаецеся, уціскаюцца; уціскайся, уціскайцеся; уціскаўся, уціскалася, уціскаліся; уціскаючыся; (прыгнятацца) уціскаецца, уціскаюцца; уціскаўся, уціскалася, уціскаліся
 14. 14
  уціскаць незак., каго-што уціскаю, уціскаеш, уціскае, уціскаем, уціскаеце, уціскаюць; уціскай, уціскайце; уціскаў, уціскала, уціскалі; уціскаючы
 15. 15
  уцісквацца незак. уціскваюся, уціскваешся, уціскваецца, уціскваемся, уціскваецеся, уціскваюцца; уцісквайся, уцісквайцеся; уціскваўся, уцісквалася, уціскваліся; уціскваючыся
 16. 16
  уціскваць незак., каго-што уціскваю, уціскваеш, уцісквае, уціскваем, уціскваеце, уціскваюць; уцісквай, уцісквайце; уціскваў, уцісквала, уцісквалі; уціскваючы
 17. 17
  уціснуцца зак. уціснуся, уціснешся, уціснецца, уціснемся, уціснецеся, уціснуцца; уцісніся, уцісніцеся; уціснуўся, уціснулася, уціснуліся; уціснуўшыся
 18. 18
  уціснуць зак., каго-што уцісну, уціснеш, уцісне, уціснем, уціснеце, уціснуць; уцісні, уцісніце; уціснуў, уціснула, уціснулі; уціснуты; уціснуўшы
 19. 19
  уціхамірвацца незак. уціхамірваюся, уціхамірваешся, уціхамірваецца, уціхамірваемся, уціхамірваецеся, уціхамірваюцца; уціхамірвайся, уціхамірвайцеся; уціхамірваўся, уціхамірвалася, уціхамірваліся; уціхамірваючыся
 20. 20
  уціхамірваць незак., каго-што уціхамірваю, уціхамірваеш, уціхамірвае, уціхамірваем, уціхамірваеце, уціхамірваюць; уціхамірвай, уціхамірвайце; уціхамірваў, уціхамірвала, уціхамірвалі; уціхамірваючы

Паведаміць пра недакладнасьць