На запыт знайшлося 25 артыкулаў

 1. 1
  учадзець зак. учадзею, учадзееш, учадзее, учадзеем, учадзееце, учадзеюць; учадзей, учадзейце; учадзеў, учадзела, учадзелі; учадзеўшы
 2. 2
  учапіцца зак. учаплюся, учэпішся, учэпіцца, учэпімся, учэпіцеся, учэпяцца; учапіся, учапіцеся; учапіўся, учапілася, учапіліся; учапіўшыся
 3. 3
  учапіць зак., што учаплю, учэпіш, учэпіць, учэпім, учэпіце, учэпяць; учапі, учапіце; учапіў, учапіла, учапілі; учэплены; учапіўшы
 4. 4
  учарнець зак. учарнею, учарнееш, учарнее, учарнеем, учарнееце, учарнеюць; учарнеў, учарнела, учарнелі; учарнеўшы
 5. 5
  учарсцвець зак. учарсцвее, учарсцвеюць; учарсцвеў, учарсцвела, учарсцвелі; учарсцвеўшы
 6. 6
  учарціць зак., што учарчу, учэрціш, учэрціць, учэрцім, учэрціце, учэрцяць; учарці, учарціце; учарціў, учарціла, учарцілі; учэрчаны; учарціўшы
 7. 7
  учасацца зак. учэшацца, учэшуцца; учасаўся, учасалася, учасаліся
 8. 8
  учасаць зак., што учашу, учэшаш, учэша, учэшам, учэшаце, учэшуць; учашы, учашыце; учасаў, учасала, учасалі; учасаны і учэсаны; учасаўшы
 9. 9
  участаваць зак., каго участую, участуеш, участуе, участуем, участуеце, участуюць; участуй, участуйце; участаваў, участавала, участавалі; участаваны; участаваўшы
 10. 10
  учасціцца зак. учасціцца, учасцяцца; учасціўся, учасцілася, учасціліся
 11. 11
  учасціць зак., што учашчу, учасціш, учасціць, учасцім, учасціце, учасцяць; учасці, учасціце; учасціў, учасціла, учасцілі; учашчаны; учасшіўшы
 12. 12
  учашчацца незак. учашчаецца, учашчаюцца; учашчаўся, учашчалася, учашчаліся
 13. 13
  учашчаць незак., што учашчаю, учашчаеш, учашчае, учашчаем, учашчаеце, учашчаюць; учашчай, учашчайце; учашчаў, учашчала, учашчалі; учашчаючы
 14. 14
  учуць зак., што учую, учуеш, учуе, учуем, учуеце, учуюць; учуй, учуйце; учуў, учула, учулі; учуты; учуўшы
 15. 15
  учыніцца незак. учыніцца, учыняцца; учыніўся, учынілася, учыніліся
 16. 16
  учыніць зак., што учыню, учыніш, учыніць, учынім, учыніце, учыняць; учыні, учыніце; учыніў, учыніла, учынілі; учынены; учыніўшы
 17. 17
  учыняцца незак. учыняецца, учыняюцца; учыняўся, учынялася, учыняліся
 18. 18
  учыняць незак., што учыняю, учыняеш, учыняе, учыняем, учыняеце, учыняюць; учыняй, учыняйце; учыняў, учыняла, учынялі; учыняючы
 19. 19
  учытацца зак. учытаюся, учытаешся, учытаецца, учытаемся, учытаецеся, учытаюцца; учытайся, учытайцеся; учытаўся, учыталася, учыталіся; учытаўшыся
 20. 20
  учытвацца незак. учытваюся, учытваешся, учытваецца, учытваемся, учытваецеся, учытваюцца; учытвайся, учытвайцеся; учытваўся, учытвалася, учытваліся; учытваючыся

Паведаміць пра недакладнасьць