На запыт знайшлося 63 артыкулы

 1. 1
  удавацца незак. удаюся, удаешся, удаецца, удаёмся, удаяцеся, удаюцца; удавайся, удавайцеся; удаваўся, удавалася, удаваліся; удаючыся
 2. 2
  удаваць незак., каго-што удаю, удаеш, удае, удаём, удаяце, удаюць; удавай, удавайце; удаваў, удавала, удавалі; удаючы
 3. 3
  удавець незак. удавею, удавееш, удавее, удавеем, удавееце, удавеюць; удавеў, удавела, удавелі; удавеючы
 4. 4
  удавіцца зак. удаўлюся, удавішся, удавіцца, удавімся, удавіцеся, удавяцца; удавіся, удавіцеся; удавіўся, удавілася, удавіліся; удавіўшыся
 5. 5
  удакладніцца зак. удакладніцца, удакладняцца; удакладніўся, удакладнілася, удакладніліся
 6. 6
  удакладніць зак., што удакладню, удакладніш, удакладніць, удакладнім, удакладніце, удакладняць; удакладні, удакладніце; удакладніў, удакладніла, удакладнілі; удакладнены; удакладніўшы
 7. 7
  удакладняцца незак. удакладняецца, удакладняюцца; удакладняўся, удакладнялася, удакладняліся
 8. 8
  удакладняць незак., што удакладняю, удакладняеш, удакладняе, удакладняем, удакладняеце, удакладняюць; удакладняй, удакладняйце; удакладняў, удакладняла, удакладнялі; удакладняючы
 9. 9
  ударацца незак., у што, аб што удараюся, удараешся, удараецца, удараемся, удараецеся, удараюцца; ударайся, ударайцеся; удараўся, ударалася, удараліся; удараючыся
 10. 10
  удараць незак., каго-што, у што, па чым і без дап. удараю, удараеш, ударае, удараем, удараеце, удараюць; ударай, ударайце; удараў, ударала, ударалі; удараючы
 11. 11
  ударожыцца зак. ударожуся, ударожышся, ударожыцца, ударожымся, ударожыцеся, ударожацца; ударожся, ударожцеся; ударожыўся, ударожылася, ударожыліся; ударожыўшыся
 12. 12
  ударыцца зак., у што, аб што ударуся, ударышся, ударыцца, ударымся, ударыцеся, ударацца; ударся, ударцеся; ударыўся, ударылася, ударыліся; ударыўшыся
 13. 13
  ударыць зак., каго-што, у што, па чым і без дап. удару, ударыш, ударыць, ударым, ударыце, удараць; удар, ударце; ударыў, ударыла, ударылі; удараны; ударыўшы
 14. 14
  удасканаліцца зак. удасканалюся, удасканалішся, удасканаліцца, удасканалімся, удасканаліцеся, удасканаляцца; удасканалься, удасканальцеся; удасканаліўся, удасканалілася, удасканаліліся; удасканаліўшыся
 15. 15
  удасканаліць зак., што удасканалю, удасканаліш, удасканаліць, удасканалім, удасканаліце, удасканаляць; удасканаль, удасканальце; удасканаліў, удасканаліла, удасканалілі; удасканалены; удасканаліўшы
 16. 16
  удасканальвацца незак. удасканальваюся, удасканальваешся, удасканальваецца, удасканальваемся, удасканальваецеся, удасканальваюцца; удасканальвайся, удасканальвайцеся; удасканальваўся, удасканальвалася, удасканальваліся; удасканальваючыся
 17. 17
  удасканальваць незак., што удасканальваю, удасканальваеш, удасканальвае, удасканальваем, удасканальваеце, удасканальваюць; удасканальвай, удасканальвайце; удасканальваў, удасканальвала, удасканальвалі; удасканальваючы
 18. 18
  удастоіцца зак., чаго удастоюся, удастоішся, удастоіцца, удастоімся, удастоіцеся, удастояцца; удастойся, удастойцеся; удастоіўся, удастоілася, удастоіліся; удастоіўшыся
 19. 19
  удастоіць зак., каго-што, чаго удастою, удастоіш, удастоіць, удастоім, удастоіце, удастояць; удастой, удастойце; удастоіў, удастоіла, удастоілі; удастоены; удастоіўшы
 20. 20
  удастойвацца незак., чаго удастойваюся, удастойваешся, удастойваецца, удастойваемся, удастойваецеся, удастойваюцца; удастойвайся, удастойвайцеся; удастойваўся, удастойвалася, удастойваліся; удастойваючыся

Паведаміць пра недакладнасьць