На запыт знайшлося 295 артыкулаў

 1. 1
  узабрацца зак. узбяруся, узбярэшся, узбярэцца, узбяромся, узберацеся, узбяруцца; узбярыся, узбярыцеся; узабраўся, узабралася, узабраліся; узабраўшыся
 2. 2
  узагнаць зак., каго-што узганю, узгоніш, узгоніць, узгонім, узгоніце, узгоняць; узгані, узганіце; узагнаў, узагнала, узагналі; узагнаны; узагнаўшы
 3. 3
  узадзьмуць зак., што узадзьму, узадзьмеш, узадзьме, узадзьмём, узадзьмяце, узадзьмуць; узадзьмі, узадзьміце; узадзьмуў, узадзьмула, узадзьмулі; уздзьмуты; узадзьмуўшы
 4. 4
  узадрацца зак. (задрацца ў гору) уздзярэцца, уздзяруцца; узадраўся, узадралася, узадраліся; (узлезці на што-н., рана ўстаць) уздзяруся, уздзярэшся, уздзярэцца, уздзяромся, уздзерацеся, уздзяруцца; уздзярыся, уздзярыцеся; узадраўся, узадралася, узадраліся; узадраўшыся
 5. 5
  узадраць зак., што уздзяру, уздзярэш, уздзярэ, уздзяром, уздзераце, уздзяруць; уздзяры, уздзярыце; узадраў, узадрала, узадралі; узадраны; узадраўшы
 6. 6
  узаемадзейнічаць незак. узаемадзейнічаю, узаемадзейнічаеш, узаемадзейнічае, узаемадзейнічаем, узаемадзейнічаеце, узаемадзейнічаюць; узаемадзейнічай, узаемадзейнічайце; узаемадзейнічаў, узаемадзейнічала, узаемадзейнічалі; узаемадзейнічаючы
 7. 7
  узаемапранікаць незак. узаемапранікае, узаемапранікаюць; узаемапранікаў, узаемапранікала, узаемапранікалі; узаемапранікаючы
 8. 8
  узаконіцца зак. узаконіцца, узаконяцца; узаконіўся, узаконілася, узаконіліся
 9. 9
  узаконіць зак., што узаконю, узаконіш, узаконіць, узаконім, узаконіце, узаконяць; узаконь, узаконьце; узаконіў, узаконіла, узаконілі; узаконены; узаконіўшы
 10. 10
  узаконьвацца незак. узаконьваецца, узаконьваюцца; узаконьваўся, узаконьвалася, узаконьваліся
 11. 11
  узаконьваць незак., што узаконьваю, узаконьваеш, узаконьвае, узаконьваем, узаконьваеце, узаконьваюць; узаконьвай, узаконьвайце; узаконьваў, узаконьвала, узаконьвалі; узаконьваючы
 12. 12
  узапхнуць зак., каго-што узапхну, узапхнеш, узапхне, узапхнём, узапхняце, узапхнуць; узапхні, узапхніце; узапхнуў, узапхнула, узапхнулі; узапхнуты; узапхнуўшы
 13. 13
  узараць зак., што узару, узарэш, узарэ, узаром, узараце, узаруць; узары, узарыце; узараў, узарала, узаралі; узараны; узараўшы
 14. 14
  узарвацца зак. узарвуся, узарвешся, узарвецца, узарвёмся, узарвяцеся, узарвуцца; узарвіся, узарвіцеся; узарваўся, узарвалася, узарваліся; узарваўшыся
 15. 15
  узарваць зак., каго-што узарву, узарвеш, узарве, узарвём, узарвяце, узарвуць; узарві, узарвіце; узарваў, узарвала, узарвалі; узарваны; узарваўшы
 16. 16
  узаткнуць зак., што узаткну, узаткнеш, узаткне, узаткнём, узаткняце, узаткнуць; узаткні, узаткніце; узаткнуў, узаткнула, узаткнулі; узаткнуты; узаткнуўшы
 17. 17
  узбагацець зак. узбагацею, узбагацееш, узбагацее, узбагацеем, узбагацееце, узбагацеюць; узбагацей, узбагацейце; узбагацеў, узбагацела, узбагацелі; узбагацеўшы
 18. 18
  узбагаціцца зак. узбагачуся, узбагацішся, узбагаціцца, узбагацімся, узбагаціцеся, узбагацяцца; узбагаціся, узбагаціцеся; узбагаціўся, узбагацілася, узбагаціліся; узбагаціўшыся
 19. 19
  узбагаціць зак., каго-што узбагачу, узбагаціш, узбагаціць, узбагацім, узбагаціце, узбагацяць; узбагаці, узбагаціце; узбагаціў, узбагаціла, узбагацілі; узбагачаны; узбагаціўшы
 20. 20
  узбагачацца незак. узбагачаюся, узбагачаешся, узбагачаецца, узбагачаемся, узбагачаецеся, узбагачаюцца; узбагачайся, узбагачайцеся; узбагачаўся, узбагачалася, узбагачаліся; узбагачаючыся

Паведаміць пра недакладнасьць