На запыт знайшлося 103 артыкулы

 1. 1
  увабрацца зак. убяруся, убярэшся, убярэцца, убяромся, уберацеся, убяруцца; убярыся, убярыцеся; увабраўся, увабралася, увабраліся; увабраўшыся
 2. 2
  увабраць зак., каго-што убяру, убярэш, убярэ, убяром, убераце, убяруць; убяры, убярыце; увабраў, увабрала, увабралі; увабраны; увабраўшы
 3. 3
  увагнаць зак., каго-што уганю, угоніш, угоніць, угонім, угоніце, угоняць; угані, уганіце; увагнаў, увагнала, увагналі; увагнаны; увагнаўшы
 4. 4
  увагнуцца зак. увагнуся, увагнешся, увагнецца, увагнёмся, увагняцеся, увагнуцца; увагніся, увагніцеся; увагнуўся, увагнулася, увагнуліся; увагнуўшыся
 5. 5
  увагнуць зак., што увагну, увагнеш, увагне, увагнём, увагняце, увагнуць; увагні, увагніце; увагнуў, увагнула, увагнулі; увагнуты; увагнуўшы
 6. 6
  увагрэцца зак. увагрэюся, увагрэешся, увагрэецца, увагрэемся, увагрэецеся, увагрэюцца; увагрэйся, увагрэйцеся; увагрэўся, увагрэлася, увагрэліся; увагрэўшыся
 7. 7
  увагрэць зак., каго-што увагрэю, увагрэеш, увагрэе, увагрэем, увагрэеце, увагрэюць; увагрэй, увагрэйце; увагрэў, увагрэла, увагрэлі; увагрэты; увагрэўшы
 8. 8
  уважаць незак., чаго-што, на што уважаю, уважаеш, уважае, уважаем, уважаеце, уважаюць; уважай, уважайце; уважаў, уважала, уважалі; уважаючы
 9. 9
  уважыць зак., каго-што, каму уважу, уважыш, уважыць, уважым, уважыце, уважаць; уваж, уважце; уважыў, уважыла, уважылі; уважаны; уважыўшы
 10. 10
  увайсці зак. увайду, увойдзеш, увойдзе, увойдзем, увойдзеце, увойдуць; увайдзі, увайдзіце; увайшоў, увайшла, увайшло, увайшлі; увайшоўшы
 11. 11
  увалакацца незак. увалакаецца, увалакаюцца; увалакаўся, увалакалася, увалакаліся
 12. 12
  увалакаць незак., каго-што увалакаю, увалакаеш, увалакае, увалакаем, увалакаеце, увалакаюць; увалакай, увалакайце; увалакаў, увалакала, увалакалі; увалакаючы
 13. 13
  увалачы зак., каго-што увалаку, увалачэш, увалачэ, увалачом, увалачаце, увалакуць; увалачы, увалачыце; увалок, увалакла, увалакло, увалаклі; увалочаны; увалокшы
 14. 14
  уваліцца зак. (праваліцца) увалюся, увалішся, уваліцца, увалімся, уваліцеся, уваляцца; уваліся, уваліцеся; уваліўся, увалілася, уваліліся; уваліўшыся; (стаць цвёрдым у працэсе валення) уваліцца, уваляцца; уваліўся, увалілася, уваліліся
 15. 15
  уваліць зак., што і без дап. увалю, уваліш, уваліць, увалім, уваліце, уваляць; увалі, уваліце; уваліў, уваліла, увалілі; увалены; уваліўшы
 16. 16
  увальвацца незак. (правальвацца) увальваюся, увальваешся, увальваецца, увальваемся, увальваецеся, увальваюцца; увальвайся, увальвайцеся; увальваўся, увальвалася, увальваліся; увальваючыся; (станавіцца цвёрдым у працэсе валення) увальваецца, увальваюцца; увальваўся, увальвалася, увальваліся
 17. 17
  увальваць незак., што і без дап. увальваю, увальваеш, увальвае, увальваем, увальваеце, увальваюць; увальвай, увальвайце; увальваў, увальвала, увальвалі; увальваючы
 18. 18
  увамлець зак. увамлею, увамлееш, увамлее, увамлеем, увамлееце, увамлеюць; увамлей, увамлейце; увамлеў, увамлела, увамлелі; увамлеўшы
 19. 19
  увамчацца зак. увамчуся, увамчышся, увамчыцца, увамчымся, увамчыцеся, увамчацца; увамчыся, увамчыцеся; увамчаўся, увамчалася, увамчаліся; увамчаўшыся
 20. 20
  увамчаць зак. увамчу, увамчыш, увамчыць, увамчым, увамчыце, увамчаць; увамчы, увамчыце; увамчаў, увамчала, увамчалі; увамчаўшы

Паведаміць пра недакладнасьць