На запыт знайшлося 100 артыкулаў

 1. 41
  undone [ˌʌn'dʌn] ppundo
 2. 42
  undress [ˌʌn'dres] v раздзяваць, раздзявацца
 3. 43
  undying [ʌn'daɪɪŋ] a бессмяротны, неўміручы; вечны
 4. 44
  uneasy [ʌn'i:zɪ] a
  1. устрывожаны, занепакоены
  2. нязручны
  give an uneasy smile сарамліва ўсміхнуцца
 5. 45
  unemployed [ˌʌnɪm'plɔɪd] a беспрацоўны
  the unemployed беспрацоўныя
 6. 46
  unemployment [ˌʌnɪm'plɔɪmənt] n беспрацоўе
  unemployment benefit дапамога па беспрацоўі
 7. 47
  unequal [ˌʌn'i:kwəl] a няроўны
 8. 48
  UNESCO [ji:'neskou] (United Natios Educational Scientific and Cultural Organization) ЮНЕСКА (Камісія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях асветы, навукі і культуры)
 9. 49
  unexpected [ˌʌnɪk'spektɪd] a нечаканы, неспадзяваны, раптоўны
 10. 50
  unfair [ˌʌn'fɛə] a несправядлівы; несумленны
 11. 51
  unfamiliar [ˌʌnfə'mɪljə] a незнаёмы
 12. 52
  unfasten [ʌn'fɑ:sn] v расшпільваць, адшпільваць; адвязваць
 13. 53
  unfavourable [ʌn'feɪvərəbl] a неспрыяльны; непрыхільны
 14. 54
  unfit [ʌn'fɪt] a непрыдатны, непрыгодны
 15. 55
  unforessen [ˌʌnfɔ:'si:n] a непрадбачаны
 16. 56
  unforgettable [ˌʌnfə'getəbl] a незабыўны
 17. 57
  unfortunate [ʌn'fɔ:tɔnət] a
  1. няшчасны, нешчаслівы
  2. няўдалы
  how unfortunate! як шкада!, які жаль!
 18. 58
  unfortunately [ʌn'fɔ:tɔnətlɪ] adv на жаль
 19. 59
  unhappy [ʌn'hæpɪ] a нешчаслівы, няшчасны
  unhappy expression няўдалы выраз
  unhappy smile сумная ўсмешка
 20. 60
  unhealthy [ʌn'helθɪ] a нездаровы, хваравіты
  unhealthy climate шкодны клімат

Паведаміць пра недакладнасьць