На запыт знайшлося 100 артыкулаў

 1. 1
  UN [ˌju:'en] (United Nations) ААН (Арганізацыя Аб'яднаных Нацый)
 2. 2
  unable [ʌn'eɪbl] a: be unable не магчы, не мець магчымасці
 3. 3
  unanimous [ju:'nænɪməs] a аднадушны; аднагалосны
  by a unanimous vote аднагалосна
 4. 4
  unbearable [ʌn'bɛərəbl] a нязносны, нясцерпны
 5. 5
  unbelievabe [ˌʌnbɪ'li:vəbl] a неверагодны
 6. 6
  unbutton [ˌʌn'bʌtn] v расшпільваць (гузікі)
 7. 7
  uncertain [ʌn'sə:tn] a
  1. няпэўны, невыразны
  2. няўпэўнены
  uncertain weather зменлівае надвор'е
 8. 8
  uncle ['ʌŋkl] n дзядзька
 9. 9
  uncomfortable [ʌn'kʌmfətəbl] a нязручны
  feel uncomfortable адчуваць сябе няёмка (нязручна)
 10. 10
  uncommon [ʌn'kɔmən] a незвычайны, надзвычайны
 11. 11
  unconscious [ʌn'kɔnʃəs] a
  1. непрытомны
  2. несвядомы; міжвольны, неасэнсаваны
 12. 12
  uncork [ˌʌn'kɔ:k] v адтыкаць
 13. 13
  undegro [ˌʌndə'gou] v (underwent, undergone) пераносіць; падвяргацца
  he underwent an operation яму зрабілі аперацыю
 14. 14
  undeniable [ˌʌndɪ'naɪəbl] a бясспрэчны, відавочны
 15. 15
  under ['ʌndə]
  I adv унізе; уніз; ніжэй
  II prep
  1. пад
  under the chair пад крэслам
  from under з-пад
  2. ніжэй, менш чым
  he's just under 40 яму пад сорак
  he's under age ён непаўналетні
  3. паводле, адпаведна; за (пра час)
  under the new rules паводле новых правіл
  under bad conditions у кепскіх умовах
  under Peter I за Пятром I
  be under repair быць у рамонце
 16. 16
  underclothes ['ʌndəklouðz] n pl сподняя бялізна
 17. 17
  underdone [ˌʌndə'dʌn] a недасмажаны; недапечаны
 18. 18
  underestimate [ˌʌndər'estɪmeɪt] v недаацэньваць
 19. 19
  undergone [ˌʌndə'gɔn] ppundergo
 20. 20
  undergraduate [ˌʌndə'grædujət] n студэнт вышэйшай навучальнай установы

Паведаміць пра недакладнасьць