На запыт знайшлося 100 артыкулаў

 1. 61
  uniform ['ju:nɪfɔ:m] n форма, форменнае адзенне
 2. 62
  unify ['ju:nɪfaɪ] v аб'ядноўваць; уніфікаваць
 3. 63
  union ['ju:njən] n саюз, аб'яднанне
  the Soviet Union Савецкі Саюз
 4. 64
  unique [ju:'ni:k] a адзіны, унікальны
 5. 65
  unison ['ju:nɪzn] n: in unison разм. у згодзе
 6. 66
  unit ['ju:nɪt] n
  1. адзінка
  unit of length адзінка даўжыні
  army unit воінская часць
  2. секцыя (пра мэблю)
 7. 67
  unite [ju:'naɪt] v злучаць, яднаць, яднацца, аб'ядноўваць, аб'ядноўвацца
 8. 68
  united [ju:'naɪtɪd] a аб'яднаны, адзіны
  the United Nations Organization Арганазіцыя Аб'яднаных Нацый
  the United States (of America) Злучаныя Штаты (Амерыкі)
 9. 69
  unity ['ju:nɪtɪ] n адзінства, згуртаванасць
  live in unity жыць у дружбе
 10. 70
  universal [ˌju:nɪ'və:sl] a усеагульны, універсальны
 11. 71
  universe ['ju:nɪvə:s] n сусвет, свет
 12. 72
  university [ˌju:nɪ'və:sətɪ] n універсітэт
  enter the university паступіць ва універсітэт
 13. 73
  unjust [ˌʌn'dʒʌst] a несправядлівы
 14. 74
  unknown [ˌʌn'noun] a невядомы, незнаёмы
 15. 75
  unleash [ʌn'li:ʃ] v спускаць з прывязі
  unleash war развязаць вайну
 16. 76
  unless [ʌn'les] cj калі не
  unless I'm mistaken калі я не памыляюся
 17. 77
  unlike [ˌʌn'laɪk]
  I a непадобны; не такі, як
  II prep у адрозненне ад
  unlike his friends у адрозненне ад сваіх сяброў
 18. 78
  unlikely [ʌn'laɪklɪ]
  I a неверагодны, непраўдападобны
  II adv наўрад ці
 19. 79
  unlimited [ʌn'lɪmɪtɪd] a неабмежаваны
 20. 80
  unload [ˌʌn'loud] v разгружаць, разгружацца

Паведаміць пра недакладнасьць