На запыт знайшлося 187 артыкулаў

 1. 161
  ступень, узровень, стадыя, этап, фаза
 2. 162
  сувязь, дачыненне, зносіны (мн.), кантакт
 3. 163
  суд; трыбунал (вайск.)
 4. 164
  сукенка, сукня, плацце / для верхавой язды: амазонка
 5. 165
  сумесны, супольны, калектыўны
 6. 166
  сумны, невясёлы, нярадасны, бязрадасны, сумотны, смутны, засмучаны, маркотны, замаркочаны, журботны, нудны, тужлівы, горасны, жалобны, жаласны, жаласлівы, няўцешны, панылы, пануры; хаўтурны (разм.); жалосны (абл.); чорны, цёмны, змрочны, хмурны, пахмурны, хмуры, пахмуры, спахмурнелы, схмурнелы, нахмураны, меланхалічны, мінорны (перан.) □ як хмара, як пад зямлёй, не ў гуморы
 7. 167
  суп, булён, поліўка, зацірка / крупяны: крупнік / рыбны: юшка; варыва, баўтуха, сёрбанка, сёрбава (разм.)
 8. 168
  супраціўляцца, адбівацца; агрызацца (перан.)
 9. 169
  сустрэцца, стрэцца, спаткацца, напаткацца, убачыцца, пабачыцца, угледзецца, трапіцца; сутыкнуцца, наткнуцца (перан.) □ трапіць на вочы
 10. 170
  суткі, дзень; пара (абл.)
 11. 171
  сутнасць, існасць, справа, змест, сэнс, прырода, квінтэсенцыя; соль, цымус (разм.); дух, душа, корань, гвозд, загваздка, сярэдзіна (перан.)
 12. 172
  сухі, насохлы, ссохлы, перасохлы, засмяглы
 13. 173
  сучаснасць, сучассе; цяперашняе, сягоння, сёння (перан.) □ сённяшні дзень
 14. 174
  схавацца; забіцца, зашыцца (разм.)
 15. 175
  схіл, нахіл, спад, спуск, скат, адхон, схон, адкос / абрывісты: абрыў, строма, круча, круцізна, касагор
 16. 176
  сховішча, схоў, сховань, схованка, схаванка, схоўка, схова, схоўня, сховы (мн.), спрат, укрыцце, прыкрыцце, засада, тайнік, патайнік, патаемнік, яўка; нара (перан.)
 17. 177
  схуднець, зблажэць, паблажэць, змарнець, змізарнець, памізарнець, зачаўраць; асунуцца, падацца, з'ехаць, аб'ехаць (разм.); высахнуць (перан.) □ упасці ў целе, спасці з твару, звастрэць тварам
 18. 178
  сцябло, сцябліна, бадыль, бадыліна, бадылле (зб.), бадыллё (зб.), быліна, цявіна, цыбур; цырбун, цырбунне (зб.), стрымбуль (абл.)
 19. 179
  сцяна / лёгкая: перагародка, адгародка, пераборка
 20. 180
  сыты, тлусты, укормлены, адкормлены, раскормлены; поўны, распаўнелы, паўнацелы, пухлы, гладкі, круглы (разм.) □ у целе, аж блішчыць

Паведаміць пра недакладнасьць