На запыт знайшлося 33 артыкулы

 1. 21
  высакароднасць; рыцарства (перан., кніжн.)
 2. 22
  высакародны, велікадушны; высокі (кніжн.); святы, найсвяцейшы (выс.); рыцарскі (перан.)
 3. 23
  выслоўе, афарызм / павучальнае: сентэнцыя (кніжн.)
 4. 24
  высока □ да нябёс, да хмар
 5. 25
  высокі; высозны, высачэзны, высачэнны (разм.); паднябесны, небасяжны (перан., паэт.) / пра чалавека: сажнёвага росту, у сажань; рослы, даўгавязы (разм.); доўгі (перан.) / пра дрэва: выносны, выносісты, вынёслы; цяглы (разм.)
 6. 26
  выспець, даспець, саспець, паспець
 7. 27
  выцерпець, нацярпецца, пацярпець, вытрываць, вытрымаць, вынесці, знесці, перанесці □ хапіць гора
 8. 28
  выць, заводзіць, енчыць, скавытаць
 9. 29
  выцяцца, ударыцца, стукнуцца; рэзнуцца, разануцца, трэснуцца (разм.)
 10. 30
  выцяць, вытнуць, ударыць, стукнуць / чым-небудзь лёгкім: пляснуць, сцебануць, сцёбнуць, хвастануць, хвасянуць, хвоснуць, ляснуць / нагою (пра капытных жывёл): убрыкнуць; спляжыць, апляжыць, грукнуць, бэцнуць, бацнуць, трахнуць, гакнуць, гахнуць, ахнуць, трэснуць, дзеўбануць, заехаць, з'ехаць, змазаць, уляпіць, урэзаць, агрэць, загрэць, угрэць, жарнуць, смальнуць, засмаліць, тузануць, улупіць, лупянуць, свіснуць (разм.) / чым-небудзь цяжкім: сунуць, садануць, гваздануць, гвазнуць, звездануць, джвугнуць (разм.) / чым-небудзь лёгкім: пацягнуць, перацягнуць, паласнуць, шлёгнуць, шлёпнуць, шлягануць, сперазаць, аперазаць, шмаргануць, хлестануць, хлыснуць, джгануць (разм.) / па твары: аплявушыць (разм.); грунуць, збабоўчыць, кашкануць (абл.); даць, пачаставаць, секануць, пекануць (перан.) □ заляпіць аплявуху
 11. 31
  вычарпацца; вытахнуцца (разм.); сесці (перан.)
 12. 32
  вышыня; высачыня (абл.); высь (паэт.)
 13. 33
  выяўляць; адкрываць, раскрываць, перадаваць, паказваць, агаляць (перан.)
12

Паведаміць пра недакладнасьць