На запыт знайшлося 149 артыкулаў

 1. 61
  unfit [ʌn'fɪt] a непрыдатны, непрыгодны
 2. 62
  unforessen [ˌʌnfɔ:'si:n] a непрадбачаны
 3. 63
  unforgettable [ˌʌnfə'getəbl] a незабыўны
 4. 64
  unfortunate [ʌn'fɔ:tɔnət] a
  1. няшчасны, нешчаслівы
  2. няўдалы
  how unfortunate! як шкада!, які жаль!
 5. 65
  unfortunately [ʌn'fɔ:tɔnətlɪ] adv на жаль
 6. 66
  unhappy [ʌn'hæpɪ] a нешчаслівы, няшчасны
  unhappy expression няўдалы выраз
  unhappy smile сумная ўсмешка
 7. 67
  unhealthy [ʌn'helθɪ] a нездаровы, хваравіты
  unhealthy climate шкодны клімат
 8. 68
  uniform ['ju:nɪfɔ:m] n форма, форменнае адзенне
 9. 69
  unify ['ju:nɪfaɪ] v аб'ядноўваць; уніфікаваць
 10. 70
  union ['ju:njən] n саюз, аб'яднанне
  the Soviet Union Савецкі Саюз
 11. 71
  unique [ju:'ni:k] a адзіны, унікальны
 12. 72
  unison ['ju:nɪzn] n: in unison разм. у згодзе
 13. 73
  unit ['ju:nɪt] n
  1. адзінка
  unit of length адзінка даўжыні
  army unit воінская часць
  2. секцыя (пра мэблю)
 14. 74
  unite [ju:'naɪt] v злучаць, яднаць, яднацца, аб'ядноўваць, аб'ядноўвацца
 15. 75
  united [ju:'naɪtɪd] a аб'яднаны, адзіны
  the United Nations Organization Арганазіцыя Аб'яднаных Нацый
  the United States (of America) Злучаныя Штаты (Амерыкі)
 16. 76
  unity ['ju:nɪtɪ] n адзінства, згуртаванасць
  live in unity жыць у дружбе
 17. 77
  universal [ˌju:nɪ'və:sl] a усеагульны, універсальны
 18. 78
  universe ['ju:nɪvə:s] n сусвет, свет
 19. 79
  university [ˌju:nɪ'və:sətɪ] n універсітэт
  enter the university паступіць ва універсітэт
 20. 80
  unjust [ˌʌn'dʒʌst] a несправядлівы

Паведаміць пра недакладнасьць