На запыт знайшлося 149 артыкулаў

 1. 21
  undeniable [ˌʌndɪ'naɪəbl] a бясспрэчны, відавочны
 2. 22
  under ['ʌndə]
  I adv унізе; уніз; ніжэй
  II prep
  1. пад
  under the chair пад крэслам
  from under з-пад
  2. ніжэй, менш чым
  he's just under 40 яму пад сорак
  he's under age ён непаўналетні
  3. паводле, адпаведна; за (пра час)
  under the new rules паводле новых правіл
  under bad conditions у кепскіх умовах
  under Peter I за Пятром I
  be under repair быць у рамонце
 3. 23
  underclothes ['ʌndəklouðz] n pl сподняя бялізна
 4. 24
  underdone [ˌʌndə'dʌn] a недасмажаны; недапечаны
 5. 25
  underestimate [ˌʌndər'estɪmeɪt] v недаацэньваць
 6. 26
  undergone [ˌʌndə'gɔn] ppundergo
 7. 27
  undergraduate [ˌʌndə'grædujət] n студэнт вышэйшай навучальнай установы
 8. 28
  underground ['ʌndəgraund]
  I n метро
  II a падземны; падпольны
 9. 29
  undergrowth ['ʌndəgrouθ] n падлесак, драбналессе; хмызняк
 10. 30
  underline ['ʌndəlaɪn] v падкрэсліваць
 11. 31
  undermine [ˌʌndə'maɪn] v
  1. падкопваць; падмываць (берагі)
  2. падрываць (здароўе, аўтарытэт і да т.п.)
 12. 32
  underneath [ˌʌndə'ni:θ] adv унізе, уніз
  from underneath знізу
 13. 33
  underpaid [ˌʌndə'peɪd] a нізкай аплатай
 14. 34
  underpass ['ʌndəpɑ:s] n тунель; падзямельны пераход
 15. 35
  understand [ˌʌndə'stænd] v (understood) разумець
 16. 36
  understanding [ˌʌndə'stændɪŋ] n разуменне; дамоўленасць
 17. 37
  understood [ˌʌndə'stud] past, ppunderstand
 18. 38
  understudy ['ʌndəˌstʌdɪ] n дублёр
 19. 39
  undertake [ˌʌndə'teɪk] v (undertook, undertaken) пачынаць, распачынаць
 20. 40
  undertaken [ˌʌndə'teɪkn] ppundertake

Паведаміць пра недакладнасьць