На запыт знайшлося 149 артыкулаў

 1. 101
  untimely [ʌn'taɪmlɪ] a заўчасны, несвоечасовы
 2. 102
  untold [ˌʌn'tould] a
  1. нерасказаны
  2. незлічоны
 3. 103
  untrue [ʌn'tru:] a памылковы, няправільны
  that is quite untrue гэта зусім не так; гэта няпраўда
 4. 104
  unusual [ʌn'ju:ʒuəl] a нязвычны, нязвыклы; незвычайны
  nothing unusual нічога асаблівага
 5. 105
  unwell [ʌn'wel] a нездаровы
  feel unwell дрэнна (няважна) сябе адчуваць
 6. 106
  unwilling [ʌn'wɪlɪŋ] a неахвотны; нясхільны
  be unwilling to do smth не хацець зрабіць што-н.
 7. 107
  unwrap [ˌʌn'ræp] v разгортваць, развінаць
  come unwrap ped разгарнуцца
 8. 108
  up [ʌp]
  I adv
  1. наверсе, угары; наверх, уверх
  2. азначае набліжэнне
  he came up ён падышоў
  3. паказвае на сканчэнне тэрміну, завяршэнне, вынік
  eat up з'есці
  it's up to you to decide табе (вы)рашаць
  time is up час скончыўся
  what's up? што здарылася?
  II prep уверх па
  up and down узад і ўперад, туды і сюды
  up the river уверх па рацэ
 9. 109
  upbringing ['ʌpbrɪŋɪŋ] n выхаванне
 10. 110
  update [ʌp'deɪt] v мадэрнізаваць
  update a dictionary уносіць змяненні ў слоўнік
 11. 111
  upgrade
  I ['ʌpgreɪd] n: on the upgrade на ўздыме
  II [ʌp'greɪd] v павышаць якасць; пераводзіць у больш высокую катэгорыю
 12. 112
  upheld [ʌp'held] past, ppuphold
 13. 113
  uphill [ˌʌp'hɪl] adv на гару
 14. 114
  uphold [ˌʌp'hould] v (upheld) падтрымліваць
 15. 115
  upland ['ʌplənd] a нагорны; гарысты
 16. 116
  upon [ə'pɔn] prep = on
  once upon a time there lived... (даўным-даўно) жыў-быў...
 17. 117
  upper ['ʌpə] a верхні, вышэйшы
  the upper classes вышэйшыя колы
  upper circle тэатр. балкон
  get the upper nand узяць верх
 18. 118
  upright ['ʌpraɪt] a вертыкальны, прамы
 19. 119
  uprising ['ʌpˌraɪzɪŋ] n паўстанне
 20. 120
  uproar ['ʌprɔ:] n шум; крык; выбух (смеху)

Паведаміць пра недакладнасьць