На запыт знайшоўся 51 артыкул

 1. 1
  Хвалилась синица море зажечь — Хваліўся дурань, што кабыле хвост адарве, а як ірвануў, дык і рот заткнуў = Хвалілася кабыла, што на грэблі гаршкі пабіла = Хваліўся дзяцел, што дзюбка доўгая
 2. 2
  Хвастала овца, что у нее хвост, как у жеребца — Хвалілася рэдзька, што з мёдам смачная = Хвалілася Ганна, што выйдзе за пана (а той не бярэ) = Хваліўся баравік шапкай, ды галавы пад ёй няма = Ганарылася свіння, што аб панскі плот пачухалася
 3. 3
  Хвастать - не колеса мазать — Хваліцца - не касіць, рука не забаліць = Выхваляўся пустак, ды не зрабіў ніяк = Пакуль хвалько нахваліцца, то будзько набудзецца = Брахаць - не цэпам махаць
 4. 4
  Хватить (перехватить) через край — Цераз (праз) меру ўзяць = Меру перабраць
 5. 5
  Хлеб - всему голова — Хлеб над панамі пан = Хлеб над усім пануе = Хлеб будзе, дык і ўсё будзе
 6. 6
  Хлеб да вода - молодецкая еда — Хлеб, соль і вада - першая яда = Каша - пацеха наша = Абы хлеб ды вада, то няма галада = Калі ёсць хлеб і вада, то не бяда = Тое не бяда, што п'ецца вада, а тое бяда, што не п'ецца вада = Еш хлеб з вадою, абы не з бядою
 7. 7
  Хлеб насущный — Хлеб надзённы
 8. 8
  Хлопать глазами — Вачыма лыпаць = Лыпаць вачыма як баран (як цюцька)
 9. 9
  Ходить на задних лапках (на цыпочках) — На цырлах хадзіць (клыпаць) = На дыбачках хадзіць = На пальчыках хадзіць = Па адной маснічыне (дошчачцы) хадзіць
 10. 10
  Ходить по миру — Па людзях хадзіць = З торбаю хадзіць = Жабраваць
 11. 11
  Ходить по струнке — Па дроце хадзіць = Па адной дошчачцы скакаць
 12. 12
  Ходить с протянутой рукой — З прыполам хадзіць = На хлеб спяваць = З рук глядзець = Сядзець на бруку, паглядаць у руку
 13. 13
  Ходить ходуном — Ходырам хадзіць
 14. 14
  Хождение по мукам — Блуканне па пакутах
 15. 15
  Хорошая жена - веселье, а худая - злое зелье — Добрая жонка - дома рай, благая - хоць ты цягу дай = Добрая жонка дом зберажэ, а ліхая рукавом растрасе = Хто жонку добру мае, той гора не знае = Там і Бог раюе, дзе жонка мужыка шануе
 16. 16
  Хорош гусь — Дабёр бабёр = Добрая цаца = Добрая вуда
 17. 17
  Хорошее начало - половина дела — Добры пачатак - блізка канчатак = Які пачатак, такі канчатак = Які зацін, такі й зачын = Як ля парога, такая й дарога = Добры запеў - усяму парадак
 18. 18
  Хорошему всюду хорошо — Добраму чалавечку добра і ў запечку, а благаце блага і на куце (а ліхаце дрэнна і на куце) = Добрая душа нап'ецца і з каўша = Добраму ўсюды добра (а кепскаму кепска)
 19. 19
  Хорошенькое дело — Добры гандаль
 20. 20
  Хорош кус, да не для наших уст — На нашыя ногі высокія парогі = Гэтыя парогі не на мае ногі = Добрая світа, ды не па мне пашыта = Не нашымі губамі гэта есці = Бачыць котка лой, ды не ёй

Паведаміць пра недакладнасьць