На запыт знайшлося 114 артыкулаў

 1. 21
  варушыць, паварушваць, трапаць, шавяліць / губамі: мыляць (разм.) / вушамі (пра каня): стрыгчы (перан.)
 2. 22
  варыць, гатаваць
 3. 23
  вастрыё, лязо; джала (перан.)
 4. 24
  вастрыць, гастрыць, завострываць, завастраць, тачыць / касу: мянціць, мянташыць / брытву: правіць
 5. 25
  васьміног, спрут
 6. 26
  вейка; веялка, мігаўка (абл.)
 7. 27
  веласіпед; самакат (разм.)
 8. 28
  велічны, вялікасны
 9. 29
  вельмі, надта, выключна, надзвычай, -надзвычайна, незвычайна, нязвыкла, небывала, неверагодна, неймаверна, невыказна, невымоўна, моцна, бязмежна, бясконца, невымерна, непамерна, нязмерна, бязмерна, празмерна, нязлічана, неапісальна, востра, нясцерпна; добра, страшна, страшэнна, здорава, парадкам (разм.); дужа, збыт (абл.) □ да смерці, да незвычайнага, без меры, праз меру, не ў меру, на рэдкасць, да дзіўнага, да чорта, да чорцікаў, не на жарт, не на жарты
 10. 30
  венік / асаджаны: мятла, мяцёлка / для падмятання ў печы: памяло / сцёрты: дзяркач; памяценнік, гальнік (абл.)
 11. 31
  вернасць, адданасць
 12. 32
  верх, вяршыня, верхавіна, вяршаліна, спічак / гары: пік / будынка: шпіль, шпіц; макаўка (разм.); шапка (перан.)
 13. 33
  верхам / на кані: конна; верхі (разм.)
 14. 34
  веснавы, вясновы; вясняны, весні (паэт.)
 15. 35
  вестка, весць, навіна, паведамленне, сігнал
 16. 36
  ветліва, ветла, прыветна, прыветліва, абыходліва, пачціва
 17. 37
  вецер / парывісты, кругавы: віхор / скразны: скразняк / сухі гарачы, у пясчаных пустынях: сухавей, самум / што выварочвае дрэвы: буралом / разбуральнай сілы: ураган / моцны і рэзкі, кароткачасовы: шквал / слабы, каля мора: брыз, вятрыска / рэзкі халодны: сівер (разм.) / халаднаваты: свяжак (разм.) / скразны: скавыш / дзьме знізу, каля зямлі: нізавік (разм.); віскуцень (абл.); віхура (паэт.)
 18. 38
  вечарэць, цямнець, цямнецца, змрачнець, змяркацца, шарэць; сутонець, сутанець, сутоньвацца (абл.) □ брацца на вечар, брацца на змярканне
 19. 39
  веялка, арфа
 20. 40
  вёска / вялікая: сяло / невялікая: засценак

Паведаміць пра недакладнасьць