На запыт знайшлося 84 артыкулы

 1. 61
  умывацца незак. умываюся, умываешся, умываецца, умываемся, умываецеся, умываюцца; умывайся, умывайцеся; умываўся, умывалася, умываліся; умываючыся
 2. 62
  умываць незак., каго-што умываю, умываеш, умывае, умываем, умываеце, умываюць; умывай, умывайце; умываў, умывала, умывалі; умываючы
 3. 63
  умыкацца незак. умыкаецца, умыкаюцца; умыкаўся, умыкалася, умыкаліся
 4. 64
  умыкаць незак., каго умыкаю, умыкаеш, умыкае, умыкаем, умыкаеце, умыкаюць; умыкай, умыкайце; умыкаў, умыкала, умыкалі; умыкаючы
 5. 65
  умыкнуць зак., каго умыкну, умыкнеш, умыкне, умыкнём, умыкняце, умыкнуць; умыкні, умыкніце; умыкнуў, умыкнула, умыкнулі; умыкнуўшы
 6. 66
  умыцца зак. умыюся, умыешся, умыецца, умыемся, умыецеся, умыюцца; умыйся, умыйцеся; умыўся, умылася, умыліся; умыўшыся
 7. 67
  умыць зак., каго-што умыю, умыеш, умые, умыем, умыеце, умыюць; умый, умыйце; умыў, умыла, умылі; умыты; умыўшы
 8. 68
  умянціць зак., што умянчу, уменціш, уменціць, уменцім, уменціце, уменцяць; умянці, умянціце; умянціў, умянціла, умянцілі; умянціўшы
 9. 69
  умярзаць незак. умярзаю, умярзаеш, умярзае, умярзаем, умярзаеце, умярзаюць; умярзай, умярзайце; умярзаў, умярзала, умярзалі; умярзаючы
 10. 70
  умярцвіць зак., каго умярцвлю, умярцвіш, умярцвіць, умярцвім, умерцвіце, умярцвяць; умярцві, умярцвіце; умярцвіў, умярцвіла, умярцвілі; умярцвёны; умярцвіўшы
 11. 71
  умярцвяцца незак. умярцвяецца, умярцвяюцца; умярцвяўся, умярцвялася, умярцвяліся
 12. 72
  умярцвяць незак., каго умярцвяю, умярцвяеш, умярцвяе, умярцвяем, умярцвяеце, умярцвяюць; умярцвяй, умярцвяйце; умярцвяў, умярцвяла, умярцвялі; умярцвяючы
 13. 73
  умясіцца зак. умесіцца, умесяцца; умясіўся, умясілася, умясіліся
 14. 74
  умясіць зак., што умяшу, умесіш, умесіць, умесім, умесіце, умесяць; умясі, умясіце; умясіў, умясіла, умясілі; умешаны; умясіўшы
 15. 75
  умясціцца зак. умяшчуся, умесцішся, умесціцца, умесцімся, умесціцеся, умесцяцца; умясціся, умясціцеся; умясціўся, умясцілася, умясціліся; умясціўшыся
 16. 76
  умясціць зак., каго-што умяшчу, умесціш, умесціць, умесцім, умесціце, умесцяць; умясці, умясціце; умясціў, умясціла, умясцілі; умешчаны; умясціўшы
 17. 77
  умятацца незак. умятаецца, умятаюцца; умятаўся, умяталася, умяталіся
 18. 78
  умятаць незак., што умятаю, умятаеш, умятае, умятаем, умятаеце, умятаюць; умятай, умятайце; умятаў, умятала, умяталі; умятаючы
 19. 79
  умяцца зак. умнецца, умнуцца; і увамнецца, увамнуцца; умяўся, умялася, умяліся
 20. 80
  умяць зак., што умну, умнеш, умне, умнём, умняце, умнуць; умні, умніце; і увамну, увамнеш, увамне, увамнём, увамняце, увамнуць; увамні, увамніце; умяў, умяла, умялі; умяты; умяўшы

Паведаміць пра недакладнасьць