На запыт знайшлося 54 артыкулы

 1. 1
  кгалонзка (галонзка) — галінка
 2. 2
  кгалясъ (галясъ) — чарнільны арэшак
 3. 3
  кгамаинъ
  1. гатунак аксаміту;
  2. каштоўны камень
 4. 4
  кгамратка — распусніца
 5. 5
  кгамратства — распуста
 6. 6
  кгарловый (гарловый) — зроблены з шыйных частак футра пушных звяроў
 7. 7
  кгарло (кгардло) — горла;
  ˜ досведчить деспекту на кгардле — пакараць зневажальніка смерцю;
  ˜ запечатовати гарломъ — клясціся жыццём
 8. 8
  кгармистръ — старшы рыбак
 9. 9
  кгарнекъ (гарнекъ)
  1. пасудзіна для прыгатавання і захоўвання вадкіх і сыпкіх страў;
  2. мера вадкіх і сыпкіх рэчываў (3,28 л);
  3. пасудзіна ёмістасцю ў 1 гарнец
 10. 10
  кгауръ (кауръ, гауръ) — гяур (пагардлівая назва іншаверца ў магаметан)
 11. 11
  кгачи (гачи) — штаны, нагавіцы
 12. 12
  кгвалтити (гвалтити, квалтити)
  1. гвалціць, сілай дамагацца чаго-н.; здзекавацца;
  2. парушаць агульнапрынятыя прававыя ці маральна-этычныя нормы
 13. 13
  кгвалтовность
  1. раптоўнасць;
  2. сіла, моц
 14. 14
  кгвалтъ (гвалтъ, квалдъ)
  1. гвалт, насілле; беззаконны напад на каго-н. або захоп чужой маёмасці;
  ˜ квалтъ домовый — узброены напад на чый-н. дом;
  2. прымус, уціск, прыгнёт;
  3. прымушэнне жанчыны да палавога акта сілай;
  4. штраф, грашовая плата за ўчынены гвалт;
  5. сялянская і мяшчанская павіннасць, згодна з якой усе працаздольныя сяляне або мяшчане абавязаны былі з'яўляцца на работу туды, куды ім загадаюць;
  ˜ гвалтъ гребильный — павіннасць працаваць на пабудове і ўмацаванні грэблі;
  6. моц, сіла;
  7. мноства, вялікая колькасць;
  8. крык, лямант, шум
 15. 15
  кгвардыкгардыя (гвардыгардыя) — памяшканне для ваеннага каравула
 16. 16
  кгвардыянъ (гвардыянъ, кгардыянъ) — настаяцель манастыра
 17. 17
  кгваръ — сімвалічны жэст, якім ісцец перад судом даваў адказчыку гарантыю ў тым, што не зменіць зместу сваёй скаргі;
  ˜ забечи гваромъ — напомніць істцу пра ўчынены ім акт гвару
 18. 18
  кгвихтъ (кгвинтъ) — гіра для вагі
 19. 19
  кгволи (гволи, кволи) прыназ.
  1. згодна з чыёй-н. воляй, інтарэсамі, схільнасцямі;
  2. для, дзеля;
  3. з-за, з прычыны
 20. 20
  кгвяздаръ — астраном

Паведаміць пра недакладнасьць