На запыт знайшлося 596 артыкулаў

 1. 121
  закровъ — заслона, пакрывала
 2. 122
  закрой — лапатка ў сахі, па якой зямля, паднятая лемяшом, кладзецца ўбок
 3. 123
  закупити
  1. закупіць, купіць увесь тавар аднаму чалавеку;
  2. узяць у карыстанне да пагашэння пазыкі, заарандаваць;
  3. узяць на службу за пазыку на пэўны тэрмін з пэўнымі ўмовамі
 4. 124
  закупъ
  1. чалавек, якога аддалі або які наняўся на службу за пазыку;
  2. служба за пазыку;
  3. арэнда маёмасці, часовае карыстанне за пазыку
 5. 125
  залавяти — правакаваць, падбухторваць
 6. 126
  залеглый
  1. даўні, забыты;
  2. пакінуты, неапрацаваны;
  3. аддалены, глухі
 7. 127
  залегль (залягль) — глухое месца, буралом
 8. 128
  залегчи
  1. застацца неапрацаваным (пра ўгоддзі);
  2. заняць, перакрыць (шлях, праход);
  3. схавацца;
  4. застацца неаплачаным (пра падаткі, даўгі і г.д.)
 9. 129
  заледве (заледво)
  I прысл.
  1. насілу, з вялікімі цяжкасцямі;
  2. чуць, ледзь толькі, амаль
  II злучн. ледзь, ледзь толькі, як толькі (пры выражэнні залежнай сувязі)
 10. 130
  залежати
  I
  1. грунтавацца на чым-н.;
  2. мець дачыненне, адносіцца да чаго-н.;
  3. залежаць ад каго-н.;
  4. змяшчацца; уяўляць сабой;
  5. быць павінным, належаць
  II
  1. застацца ляжаць, заляжацца;
  2. прымыкаць, знаходзіцца побач
 11. 131
  залетити
  1. рэкамендаваць што-н., прадпісаць, загадаць;
  2. рэкамендаваць каго-н., пазнаёміць, прыцягнуць увагу;
  3. даверыць, даручыць
 12. 132
  залецати (залицати)
  1. ухваляць, праслаўляць, станоўча адзывацца аб кім-н., чым-н.;
  2. загадваць, прасіць аб чым-н., раіць, завяшчаць
 13. 133
  зали часц. — хіба, няўжо, ці
 14. 134
  залога
  1. засада;
  2. атрад, які знаходзіцца ў засадзе; застава, гарнізон; салдат, якога пакінулі на пастой
 15. 135
  залогъ — залог, заклад
 16. 136
  заложити
  1. пакласці аснову чаго-н., пачаць будаваць;
  ˜ заложити огонь — запаліць;
  2. пакласці, засунуць што-н., схаваць за што-н.;
  3. навесіць, надзець на што-н.; прасунуць праз што-н.;
  ˜ заложити кони — запрэгчы;
  4. вызначыць, пастанавіць (у судовых або дзяржаўных справах);
  5. заплаціць, аддаць пэўную суму грошай;
  6. аддаць што-н. у заклад
 17. 137
  заложка — кавалак дарагой тканіны з аздобаю, які прывязваўся да шыі і таліі, а на грудзях адставаў, каб можна было за яго закласці рукі або хустачку
 18. 138
  заломша — жалобная імша
 19. 139
  залука — пойма
 20. 140
  замавяти — сварыцца, абражаць

Паведаміць пра недакладнасьць