На запыт знайшлося 22 артыкулы

 1. 1
  шкаба
  здзелацца як шкаба. Езяр. Няўхв. Пра вельмі худога чалавека. Каспяровіч, 350. ≺ Шкаба - скаба.
  худая як шкаба. Ігн. СПЗБ 5, 477. ≺ Шкаба - рабро. Тое ж.
 2. 2
  шкадаваць
  даць усё раўно як шкадуючы. Слон. Няўхв. Пра малую колькасць дадзенага. Высл., 358.
 3. 3
  шкадлівы
  карцець як шкадлівыму кату. Гл. кот.
 4. 4
  шкарпэтка
  Няхай сабе мужык як шкарпэтка, абы я была як кветка. Прык. Пра неабходнасць жанчыне ўпрыгожваць сужонскую пару. Янкоўскі, 78.
 5. 5
  шкарупка
  твар як шкарупка. Навагр. Няўхв. Пра нейчы зморшчаны твар. Нар. слов., 48.
 6. 6
  шкварка, гл. скварка
 7. 7
  шкельца
  бліснуць як шкельца. Пра нешта, што бліснула, зіхатнула. Янк., Пар., 17.
 8. 8
  шкілет
  высахнуць як шкілет. Няўхв. Пра вельмі схуднелага чалавека. Янк., 400; Ройзензон, 68.
  як шкілет. Краснап., Стол., Мсцісл. Няўхв. Бялькевіч, 256; ТС 5, 325; ТС 2, 231; Юрчанка, 204. Тое ж.
 9. 9
  шкілецік
  як шкілецік. Памянш. Мсцісл. Пра худзенькае дзіця. Юрчанка, 204.
 10. 10
  шкілеціна
  як шкілеціна. Мсцісл. Няўхв. Пра моцна схудалага чалавека. Юрчанка, 204.
 11. 11
  шкілеціначка
  як шкілеціначка. Памянш.-ласк. Мсцісл. Спачув. Пра некага вельмі худога. Юрчанка, 204.
 12. 12
  шкло, гл. таксама сцякло
  гладкыя як сьцякло. Мсцісл. Пра нешта гладкае празрыстае. Юрчанка 1993, 118.
  выдурвацца як муха на шкле. Гл. муха.
  блішчаць як шкло. Слуцк. Пра нешта блішчастае. Сержпутоўскі 1999, 177.
  дарога як шкло. Івац. Пра роўную, гладкую, але коўзкую зімовую дарогу. ЗЗайкі.
  лёд як шкло. Івац. Пра гладкі празрысты лёд. Янк., Пар., 96; ЗЗайкі.
  падскочыць быццам наступіў босай нагой на бітае шкло. Гл. нага.
  чысты як шкло. Івац., Карэл. Ухв. Пра нешта вельмі чыстае. Высл., 420; Янк., Пар., 194; ЗЗайкі.
  асцярожна як са шклом. Слон. Пра неабходнасць асцярожнага абыходжання. Высл., 282.
 13. 13
  шклундзюк
  Да работы ані цюк, а да танцаў як шклундзюк. Паст. Прык. Насмешл. Пра чалавека, які не гадзіцца ні да работы, ні да танцаў, забаў. СПЗБ 5, 480. ≺ Шклундзюк - свіны трыбушок, начынены мясам; перан. непаваротлівы чалавек.
 14. 14
  шклют
  хадзіць як шклют. Паст. Няўхв. Пра чалавека, які ходзіць згорбіўшыся, нагадвае склют. СПЗБ 5, 480.
 15. 15
  шклянка
  гаспадарка як шклянка. Гродз. Ухв. Пра добра адладжаную гаспадарку. Цыхун, 175.
  Срачка не шклянка: не паб'ецца. Прык. Жарт. Чалавека, калі і адлупцаваць, будзе цэлы. Federowski, 288.
  у каго печ што шклянка. Астр. Ухв. Пра вельмі добрую чыстую печ. СПЗБ 5, 480.
  хата як шклянка. Ваўк. п., Докш., Івац., Маладз. Ухв. Пра нечыю чыстую хату. Federowski, 50; Высл., 409; Гілевіч, 27; ЗЗайкі.
  глядзець як дурак на шклянкі. Гл. дурак.
  ідзе як нясе шклянку вады на галаве. Ваўк. п., Слон. Ухв. Пра роўную, асцярожную чыюсьці хаду. Federowski, 48, 122; Высл., 332; Янк., 410.
  задавацца як муха на шклянцы з мёдам. Гл. муха.
 16. 16
  шкляны
  вочы як шкляныя. Івац. Няўхв. Пра нейчы пусты, адсутны погляд, часцей пра п'янага. ЗЗайкі.
 17. 17
  шкода
  быстры як ліхі на шкоду. Гл. ліхі.
 18. 18
  шкодны
  біць як шкоднага ката. Гл. кот.
 19. 19
  школа
  галасаваць як у жыдоўскай школе. Ваўк. Няўхв. Пра шумную гамонку-спрэчку людзей. Federowski, 369.
  крычаць як жыды ў школе. Гл. жыд.
  падняць гоман як жыды ў школе. Гл. жыд.
  смелы як жыд, калі ў школе са страху бздзіць. Гл. жыд.
  як у жыдоўскай школе дзе. Вілен. Насмешл. Пра памяшканне, дзе сабраныя людзі моцна шумяць, крычаць, бязмерна гамоняць. Sielicki, 186.
 20. 20
  шкура
  крычаць як бы з каго шкуру лупяць. Ваўк. п. Няўхв. Пра чалавека, які голасна, прарэзліва, адчайна крычыць. Federowski, 154.

Паведаміць пра недакладнасьць