На запыт знайшлося 2 артыкулы

 1. 1
  яйка
  ад каго помачы як ад пеўня яек. Гл. певень.
  пад'ясі ад сына хлеба як ад старой курыцы яек. Гл. курыца.
  зруб як яйка. Ухв. Пра вельмі прыгожы, чыста зроблены зруб. Янк., Пар., 77.
  круглы як яйка. Ваўк. п. Пра нейкі круглы прадмет. Federowski, 153; Янк., 412.
  укінуць як зязюлька яйка. Гл. зязюлька.
  як сёння з яйка вылупіўся. Няўхв. Пра чалавека, які не ведае звычайных рэчаў. Санько, 71.
  як яйка. Маладз. Ухв. Пра нешта дасканалае, добрае. Гілевіч 2007, 71.
  насіцца як са свянцоным яйкам. Воран. Няўхв. Пра чалавека, які носіцца з нечым, празмерна аберагае, апякуецца, дагаджае. Даніловіч, 246.
  насіцца як курыца з яйкам (яйцом). Гл. курыца.
  цацкацца як з веліконным яйкам. Ваўк. п., Лід. Няўхв. Federowski, 47; Высл., 414. Тое, што насіцца як са свянцоным яйкам.
  хадзіць як з яйкамі на галаве. Ваўк. Жарт. Пра роўненькую, павольную, акуратную хаду. Federowski, 48.
  масціцца як курыца на яйках. Гл. курыца.
  сядзець як качка на яйках. Гл. качка.
  глядзець як вужака на яйкі. Гл. вужака.
  падобны як два курыныя яйкі. Мін. Пра двух вельмі падобных паміж сабой людзей. ЛЦ, 73.
 2. 2
  яйцо
  вывалыты очы ек баран ейця. Гл. баран.
  глядзець як з яйца вылупіўся. Стаўб., Слон. Няўхв. Пра чалавека, які недаўменна, здзіўлена штосьці разглядае, дзівіцца. Даніловіч, 228.
  глядзець як яшчарыца на яйца. Гл. яшчарыца.
  целепатца бы барановы яйца. Слуцк. Здзекл. Пра чалавека, які не мае цвёрдай паставы. Сержпутоўскі 1999, 148.
  як з яйца выліты. Воран. Пра чалавека вельмі падобнага да кагосьці. Арх. Гр.
  як з яйца сяння вылупіўся. Няўхв. Пра чалавека, які не ведае простых рэчаў. Юрчанка 1977, 213.
  хадзіць як з яйцамі на галаве. Ваўк. Пра чалавека, які надта плаўна, роўненька ходзіць. Federowski, 48.
  гняздзіцца (мясціцца) як курыца на яйцах. Гл. курыца.
  сказаць як сярпом па яйцах разануць. Гл. серп.
  белы як яйцо. Краснап. Ухв. Пра нешта вельмі белае. Бялькевіч, 439.
  гладкая [дарога] хоць яйцо каці. Ухв. Пра вельмі добрую дарогу. Янк., Пар. 39.
  гладкі як яйцо. Жытк. Ухв. Пра нейкі гладкі прадмет. Матэрыялы 1981, 120.
  гузак як яйцо. Капыл. Пра вялікі гузак у кагосьці. Нар. слов., 60.
  кволы як яйцо-вылівак. Лаг. Спачув. Пра хваравітае, слабенькае дзіця. Гілевіч, 28.
  круглы як яйцо. Ваўк. п. Ухв. Пра нешта круглае, гладкае. Federowski, 153; Янк., 412.
  Ліцо як яйцо, а ў галаве баўтун. Раг. Прык. Здзекл. Пра прыгожага ды дурнаватага чалавека. АВНЛ.
  падабраць, падагнаць як яйцо. Мсцісл. Ухв. Пра нейкую добра зробленую справу, работу. Юрчанка 1969, 171.
  рабы як галубінае яйцо. Івац. Пра некага або нешта рабых, у кропачку. ЗЗайкі.
  рабы як кніжынае яйцо. Івац. ЗЗайкі. ≺ Кніжынае яйцо - яйцо кнігаўкі. Тое ж.
  рассакатацца як курыца, знёсшы яйцо. Гл. курыца.
  абходзіцца як з веліконным яйцом. Слон. п., Івац. Пра вельмі далікатнае, паважнае абыходжанне. Federowski, 1; ЗЗайкі.
  асцярожна як з яйцом. Слон. п. Federowski, 10; Янк., 396. Тое ж.
  ісці як з яйцом. Ваўк. п., Слон. Пра вельмі асцярожную хаду каго-н. Federowski, 48, 122; Высл., 332; Янк., 410.
  насіцца як курыца з першым яйцом. Гл. курыца.
  насіцца як курыца з яйцом. Гл. курыца.
  пабегчы як курыца з яйцом. Гл. курыца.
  блішчаць як у ката яйцы. Гл. кот.
  крутытыся бы Савка на яйцых. Гл. Саўка.
  пішчаць як кураня ў яйцэ. Гл. куранё.

Паведаміць пра недакладнасьць