На запыт знайшлося 38 артыкулаў

 1. 1
  vajt fun di ojgn, vajt fun harcn (ojs di ojgn - ojs dem harcn) — далоў з вачэй - з сэрца вон (абы з воч, дык і з памяці проч)
 2. 2
  vajz a jidn a finger, vil er di gance hant — пакажы жыду палец, ён захоча ўсю руку
 3. 3
  vej iz cu der štub, vu der fajer brent inevejnik — гора тае хаце, дзе гарыць агонь у сярэдзіне (велька шкода, што ў двары нязгода; няма тае хаткі, каб не было звадкі)
 4. 4
  vejx gebet, ober hart cu šlofn — мяккі ложак, але цьвёрда спаць (мякка сьцеле, ды мулка спаць)
 5. 5
  vemen dos glik špilt, der treft afile umgecilt — з кім шчасьце гуляе, таму шанцуе нават выпадкова (каму шанцуе, таму напару і воўк коні пасе; шчасьліваму і ў сьне шчасьце сьніцца; калі рыбна, дык і юшна)
 6. 6
  ven a ferd volt gehat, vos cu zogn, volt er gered — калі б конь меў, што сказаць, ён бы сказаў (гэта так, сказаў бы і цяляк, ды язык каратак; і рыба б запела, калі б голас мела)
 7. 7
  ven a kac hot fligelex, volt zi ale fejgelex in der luftn dervargn (ojsgevorgn) — калі б кошка мела крылцы, яна б усіх птушак у паветры перадушыла (каб воўку крыльлі падчапіў, ён бы і птушак падушыў)
 8. 8
  ven der nar volt nit geven majner, volt ix ojx gelaxt — калі б дурань ня быў маім, я б таксама сьмяяўся (нам весела - у нас у хаце свой дурань)
 9. 9
  ven di bobe volt gehat a bord, volt zi geven a zejde — калі б баба мела бараду, яна б стала дзедам (каб тое каб, ды каб тое есьлі, то самі бы грыбы ў рот лезьлі)
 10. 10
  ven es poret zix mit smole, šmirt zix ojs di hent — хто порацца са смалою, запэцквае рукі (каля вады намочышся, каля агню апячэшся, каля мукі абелішся, запылішся)
 11. 11
  ven s'zajnen nito kejn mejdlex, tancn mit vajblex — калі няма дзевак, танчаць з бабамі
 12. 12
  ver es grobt a grub af (far) jenem, falt alejn arajn — хто яму капае, той сам туды трапляе (ня зыч ліха другому, каб не давялося самому)
 13. 13
  ver es hot di meje, der hot di deje — хто мае сотню, той мае й павагу (хто дуж, той і пруж; за грошы мы і ў судзе харошы)
 14. 14
  ver es lernt nit zajn zun a meloxe, der grejt im cu rojberaj — хто ня вучыць свайго сына рамяству, той рыхтуе яго да крадзяжу (хто дзяцей балуе, вяроўку ім на шыю гатуе)
 15. 15
  ver es ligt afn ojvn, krigt nit kejn bejgl — хто ляжыць на печы, не атрымлівае абаранка (хочаш есьці калачы, не ляжы на пячы)
 16. 16
  ver es šmejxlt, iz a fajnt, ver es štroft, iz a frajnt — хто сьмяецца, той вораг, хто карае, той сябра (ня той друг, што мёдам мажа, а той, які ў вочы праўду кажа)
 17. 17
  ver es vagt nit, der hot nit — хто не адважваецца, той ня мае (адвага або мёд п'е, або кайданы трэ; адвага не зьнявага)
 18. 18
  vi a fidl on a smiček, vi a balegole on a bajč — як скрыпка без смычка, гэтак фурман бяз пугі
 19. 19
  viazoj me bet zix ojs, azoj šloft men — як пасьцелеш, гэтак і спаць будзеш (як дбаеш, так і маеш; як скарнаў, так і насіць будзеш)
 20. 20
  vi azoj me šmirt, azoj fort men — як падмажаш, гэтак паедзеш (па змазе конь вязе)

Паведаміць пра недакладнасьць