На запыт знайшлося 559 артыкулаў

 1. 121
  паляванне
  На парабкаванні як на паляванні: што падстрэліў - тое і тваё. Глуск. Прык. Насмешл. Пра жыццё парабка «на падножным корме». Янк., Дыял., III, 162.
  паўзці як самы з палявання. Гл. сом.
  хлусіць бы прышоў з палявання. Слуцк. Насмешл. Пра хлуслівага чалавека. Сержпутоўскі 1999, 128.
 2. 122
  паляцець
  Варажба як стральба: куда паляціць, туды і загрыміць. Гл. стральба.
  Дачка як ластаўка: пашчабечыць, пашчабечыць ды й паляціць. Гл. ластаўка.
 3. 123
  паляшук
  бояцца чаго як полешук воды. Жытк. Іран. Пра адсутнасць страху перад чым-н. ТС 4, 142.
 4. 124
  памазаць
  як мёдам памазана дзе. Ушацк. Няўхв. Пра месца, дзе чалавеку добра, утульна, куды ён імкнецца. Васюковіч, 19.
  бы маслам памазаў. Гл. масла.
  як салам каго памазаў. Гл. сала.
 5. 125
  памак, гл. помак
  намокнуць як памак. Чэрв. Пра чалавека, які моцна вымак пад дажджом. Нар. лекс., 65; СПЗБ 3, 374.
  цяжкі як памак. Кір. Пра нешта вельмі важкае. Нар. слов., 71. ≺ Памак - намоклае бервяно, палена.
 6. 126
  памаўза
  маўчаць як памаўза. Ашм. Няўхв. Пра чалавека, што трымаецца не так, як трэба. СПЗБ 3, 376.
 7. 127
  памерлы, гл. таксама умерлы
  памагло як памерламу банкі. Хойн. Іран. Пра адсутнасць дапамогі наогул. Высл., 360.
  Паможа вароне мыла як памерламу кадзіла. Прык. Пра немажлівасць змяніць прыродныя дадзеныя. Санько, 172.
 8. 128
  памерці
  трэба як сённі памерці. Лоеў. Іран. Пра нешта зусім непатрэбнае. Высл., 401.
 9. 129
  памершы
  ляжаць як памершы. Сміл. Пра людзей, што ляжаць нерухома, стомлена. Шатэрнік, 17; Federowski, 161.
 10. 130
  памецены
  пайсці як памецена. Ваўк. п. Пра хуткі сыход. Federowski, 211.
 11. 131
  памешаны
  хадзіць як памешаны. Мядз. Няўхв. Пра чалавека, які паводзіць сябе неадпаведна, дзіўна. СЦБ, 282.
 12. 132
  памідор
  чырвоны як памідор. Глыб. Ухв. 1. Пра нешта вельмі яркае. 2. Пра румянага чалавека. Высл., 420.
  разбірацца як свіння ў памідорах. Гл. свіння.
 13. 133
  памінкі
  напіцца як дурны на памінках. Гл. дурны.
  нажрацца як дурак на помінках. Гл. дурак.
 14. 134
  паміраць
  не хочацца як паміраць. Пра нешта, чаго вельмі не хочацца. Янк., Пар., 113.
  трэба як заўтра паміраць. Гл. заўтра.
 15. 135
  пампушка
  дзеўка як пампушка. Ельск., Слаўг. Ухв. Пра поўненькую прывабную дзяўчыну. ФСГ, 221; Нар. слов., 75.
  як пампушка. Мсцісл. 1. Няўхв. Пра распухлага чалавека. 2. Івац. Ухв. Пра сытага, поўнага, асабліва дзіцёнка. Юрчанка, 193; ЗЗайкі.
  ладкі як пампушкі. Касц. Ухв. 1. Пра пышныя апетытныя аладкі. 2. Пра ручкі немаўляці. Бялькевіч, 245.
 16. 136
  памчаць
  як бы каго вецер памчаў. Гл. вецер.
 17. 137
  памыі
  як памыямі абліты. Свісл., Івац. Няўхв. Пра стан чалавека, зняважанага, зняслаўленага кімсьці. Даніловіч, 240; ЗЗайкі.
  віжаваць як сука на памыях. Гл. сука.
 18. 138
  памыйны
  прыбіцца як кот памыйны. Гл. кот.
 19. 139
  памыты
  сядзець як памыты. Рэч. Няўхв. Пра чалавека, які вельмі рана ўстаў, нічога не робіць - сядзіць і чакае снядання. ЛЦ, 123.
 20. 140
  памыцца
  проста як голаму памыцца. Гл. голы.

Паведаміць пра недакладнасьць