На запыт знайшлося 559 артыкулаў

 1. 161
  паня, гл. пані
 2. 162
  пападдзя
  зайздросны як пападдзя. Няўхв. Пра некага вельмі зайздроснага. Янк., Пар., 67.
  хітры як наша пападдзя. Навагр. п. Няўхв. Насмешл. Пра некага занадта хітрага. Federowski, 52.
 3. 163
  папасці
  як у волове ухо попаў. Гл. вуха.
 4. 164
  папера
  белы як папера. Ваўк. п., Зэльв. Пра нешта вельмі белае. Federowski, 30; Сцяцко 1970, 117.
  збялець як [тая] папера. Сміл. Спачув. Пра чалавека, які збялеў з перапуду, нездароўя і інш. Шатэрнік, 201.
 5. 165
  паперка
  сценкі як паперкі. Ухв. Пра белыя, чыстыя сцены. Высл., 392.
 6. 166
  папіроса
  хутка што папяросу скурыць. Мсцісл. Пра невялікую работу, малы час яе выканання. Юрчанка 1977, 238.
 7. 167
  папонка
  йдзе як свінне под попонкою. Гл. свіння.
 8. 168
  папоў
  набрацца як папова Мурза. Гл. Мурза.
  разумны як папова свіння. Гл. свіння.
  чорная бы папова Мурза. Гл. Мурза.
  завісны (зайздросны) як паповыя вочы (папова вока). Гл. вока.
 9. 169
  папоўна
  збірацца як папоўна замуж. Лаг. Калі нехта некуды доўга збіраецца, але справа застаецца нявыкананай. Варлыга 1966, 38.
  убірацца ек попоўна замуж. Стол. Насмешл. Пра маруднае, стараннае прыбіранне. ТС 5, 172.
 10. 170
  папоўскі
  судзейскі карман што папоўскае бруха. Гл. бруха.
  завіхацца як на папоўскай талацы. Гл. талака.
  цягнуцца як папоўская пуга. Гл. пуга.
 11. 171
  папоўства
  Кароста ні папоўства: сем год адбудзіць, тады ні будзіць. Прык. Жарт. Пра часовасць нечага ў адрозненне ад духоўнага сану, што навек. Романов 1901, 69.
 12. 172
  папруга
  явіцца як папруга ад плуга. Мёр. Асудж. Пра чалавека, што з'явіўся дамоў у неналежным стане. ДА.
 13. 173
  пара
  жыць [удваіх] як галубкі ў пары. Гл. галубок.
 14. 174
  парабак
  рабіць як панаў парабак. Маст., Лаг. Няўхв. Пра чалавека, што робіць нехаця, павольна. Мін.-Мал., 1970, 171; МК, 315.
  цікавы як жыдоўскі парабак. Ваўк. Насмешл. Пра залішне цікаўнага чалавека. Federowski, 369.
 15. 175
  паравоз
  нос як [той] паравоз. Люб. Насмешл. Пра чалавека з вялікім носам. ФА.
 16. 176
  паравы
  рассопціся як паравы мех. Гл. мех.
 17. 177
  парадзіха
  хадзіць як парадзіха. Касц. Няўхв. Пра чалавека распаўнелага, непаваротлівага. Бялькевіч, 315.
 18. 178
  паражылля
  лэжать бы порожільля. Драг. Няўхв. Пра чалавека, што большай часткай ляжыць нямоглы. Лучыц-Федарэц, 222.
 19. 179
  параны
  як параная рэпа [смачна]. Гл. рэпа.
  наесціся як доктар параных каўбас. Гл. доктар.
 20. 180
  парасё, гл. парася

Паведаміць пра недакладнасьць