На запыт знайшоўся 101 артыкул

 1. 81
  У сяле, як у сіле; на адзіноця, як у злоця. — Аб перавазе земляробскага гаспадараньня на адзіноце над вясковай.
 2. 82
  У таргу німа гняву. — Перапрашаюць пры гандлі й пры сватаньні, калі пытаюцца аб дзявочай пасазе.
 3. 83
  Утаропіўся, як баран на новыя вароты. — Калі нехта да нечага пільна прыглядаецца.
 4. 84
  Уткні мяне, Божа, дзе мяне ня трэба. — Прыказвае сабе той, хто праз памылку папаў у нелажаданае месца, дзе толькі сораму набраўся.
 5. 85
  Уткнуўся, як сучка ў жбан. — Хто ўмяшаўся ў чужую (непатрэбную) справу.
 6. 86
  У тым самым пер'і застаўся. — Аб чалавеку, які посьля нейкай падзеі ў сваім жыцьці ці ў гаспадарцы не зьмяніўся, - не пабагацеў, ані пабяднеў.
 7. 87
  У хаця ёсьць вушак, у хаця бывая ўсяк. — У хаце могуць быць звадкі й сваркі, але наванкі іх выносіць ня трэба.
 8. 88
  У хлеб уваліўся.
  1. Калі нехта знашоў добрую працу, якой будзе забясьпечаны на доўгія гады.
  2. «У хлеб увалілася» дзеўка, калі выйшла ў добрую й багатую хату замуж.
 9. 89
  У ціхім балоця чэрці водзюцця. — Кажуць аб ціхім, спакойным з выгляду, чалавеку, які спадцішка робе паклёпы, зводы.
 10. 90
  Уцячэш, ні ўцячэш, а пабегчы можна. — Прыказвае той, хто ў бядзе ці ў небясьпечных выпадках робе нейкія захады, каб ратавацца.
 11. 91
  Учора паштавая, а сёньня ні ўставая. — Аб дзяўчыне ці хлопцу, якія ўчора на ігрышчы спраўна насіліся, як паштовыя коні, а сяньня, калі трэба ісьці на працу, дык не ўстаюць.
 12. 92
  У чужой царкве сьвячэй ні папраўляюць. — Прыказваюць да таго, хто хоча ўмешвацца ў справы чужой сям'і ці чужой грамады.
 13. 93
  У чужоя шчасьця ня мухай упасьці. — Аб тым, хто нахабна далазе туды, дзе ён непажаданы.
 14. 94
  У чужую просу ня сунь носу. — Калі нехта пачынае ўмешвацца ў чужую гутарку ці чужыя справы.
 15. 95
  У чужым баку вочы па кулаку. — У чужым баку трэба пільна прыглядацца да людзей і навакольля.
 16. 96
  У чужым засьценку, дык і я за дзеўку. — Гэтак жартуюць з малапаважанага ці акіненага чалавека. Калі ён апынецца ў чужым асяродзьдзі, дзе яго ня знаюць, дык там прызнаюць за паважнага чалавека.
 17. 97
  Ушыўся ў сваю скуру. — Стаў упартым, няўступлівым, не зважае на заўвагі й перасьцярогі.
 18. 98
  У яго галаве віраб'і начавалі. — Аб пустой, дурной галаве.
 19. 99
  У яго й зімой сьнегу ні дастаніш. — Аб вельмі скупым.
 20. 100
  У яго толькі дамкоў, колькі ў зайца ламкоў. — Калі нейкі прайдзісьвет хваліцца сваім багацьцем, дамамі.

Паведаміць пра недакладнасьць